Werkwijze

De aanmelding:
Deze gebeurt telefonisch, per mail of via het contactformulier. We luisteren naar jouw vraag en bespreken onze werkwijze.
Wens je hierna een gesprek in te plannen, krijg je van ons een intakeformulier toegestuurd. Op basis van deze vragenlijst bereiden we het intakegesprek voor.

Het intakegesprek:
Dit gesprek gaat door met coaches Laura en Ronny omdat we zo een bredere kijk krijgen op de situatie. We gaan dan dieper in op de vragenlijst. We doen dit gesprek ook liefst zonder dat het kind aanwezig is zodat iedereen vrijuit kan praten. Sommige zaken kunnen gevoelig liggen en worden dan misschien niet uitgesproken terwijl dit voor ons wel belangrijke informatie kan zijn. Op het einde van het gesprek willen we wel graag kennis maken met je kind zodat het ijs al wat gebroken wordt voor een eerste sessie.

Na het intakegesprek bekijken de coaches wie van hen het traject van je kind gaat begeleiden.

De sessies met je kind:
In deze sessies gebruiken we verschillende coaching technieken afhankelijk van de vraag en de leeftijd van je kind en werken we vooral vanuit de talenten en vaardigheden.

Tijdens het traject leert je kind ook de twee andere coaches kennen:
Enerzijds heb je coach Jessica, zij werkt in de loop van het traject meermaals rond meditatie en yoga. Deze hebben een bewezen helend effect op de innerlijke rust en de mentale gezondheid. Coach Jessica leert je kind dat het belangrijk is om af en toe stil te staan en naar jezelf te luisteren.
Anderzijds heb je coach Thomas, hij neemt je kind mee voor een activiteit. Uit een lijst van activiteiten kiest je kind er één uit die hij/zij graag wil doen of nog nooit gedaan heeft. Coach Thomas helpt je kind hierbij te ondervinden dat grenzen rekbaar zijn en verlegd kunnen worden.

Het evaluatiegesprek of afrondingsgesprek:
Na acht sessies bekijken we samen de vooruitgang. In overleg beslissen we dan of we een evaluatiegesprek hebben - en nog enkele sessies doorgaan - of een afrondingsgesprek houden waarbij we het traject beëindigen. Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag van je kind en het tempo dat het zelf aangeeft.

Op het einde van een traject volgt er een afrondingsgesprek waarbij we de afgelegde weg bespreken. Mogelijks kunnen we nog wat handvatten meegeven voor de toekomst.

Héél belangrijk om te weten!
Alle gesprekken, mails en de inhoud van de sessies worden enkel door de Toermalijn coaches gehoord en gelezen. We vinden jouw privacy, deze van je kind en het hele gezin héél belangrijk!